Dịch vụ thuê xe

Lang Co Travel có tất cả cả dòng xe từ 4c đến 45c, xe đời mới , lái xe phục vụ vui vẽ nhiệt tình sẽ làm hài lòng Quý khách.

 

Xuất phát từ Huế: 

Đvt : vnđ

Stt Lịch trình Thời gian Loại xe 4c Loại xe 7c Loại xe 16c
1 P/U Hue airport – Hue center 1 way 250.000 300.000 400.000
2 Hue – Da Nang 1 way 1.000.000 1.200.000 1.400.000
3 Hue – Hoi An 1 way 1.200.000 1.400.000 1.600.000
4 Hue – Phong Nha 2 way 1.900.000 2.200.000 2.500.000
5 Hue – Thien Duong 2 way 2.200.000 2.500.000 2.900.000
6 Hue City Tour 1 way 600.000 700.000 900.000
7 DMZ Tour 2 way 1.600.000 1.800.000 2.200.000
8 Hue – Bach Ma – Hue 2 way 1.400.000 1.800.000 2.200.000
9 Hue – Lang Co – Hue 2 way 1.100.000 1.300.000 1.500.000
10 Hue – Thuan An Beach 2 way 500.000 600.000 800.000

 

Xuất phát từ Đà Nẵng :  

Đvt : vnđ

Stt Lịch trình Thời gian Loại xe 4c Loại xe 7c Loại xe 16c 
1 P/U Danang Airport – Da Nang center  1 way 250.000 350.000 400.000
2 P/U Danang Airport – Hoi An  1 way 300.000 400.000 500.000
3 Da Nang – Marble Mountain – Hoi An  1 way 400.000 500.000 600.000
4 Da Nang – Ba Na – Da Nang  2 way 800.000 900.000 1.100.000
5 Da Nang – Hoi An City Tour – Da Nang  2 way 700.000 800.000 900.00
6 Da Nang – My Son – Da Nang  2 way 1.100.000 1.200.000 1.400.000
7 Da Nang City Tour  1 way 850.000 950.000 1.100.00
8 Da Nang – Hue City Tour – Da Nang  2 way 1.500.000 1.800.000 2.000.000
9 Da Nang – Hue Center  1 way 1.000.000 1.200.000 1.400.000
10 Da Nang – Bach Ma – Da Nang  2 way 1.600.000 1.700.000 1.900.000

 

Xuất phát từ Hội An : 

Đvt : vnđ

Stt Lịch trình Thời gian Loại xe 4c Loại xe 7c Loại xe 16c
1 Hoi An – Hue City 1 way 1.200.000 1.400.000 1.600.000
2 Hoi An – Hue – Hoi An 2 way 1.600.000 1.800.000 2.200.000
3 Hoi An – Da Nang – Hoi An 2 way 800.000 900.000 1.200.000
4 Hoi An – Da Nang – Ba Na – Hoi An 2 way 1.000.000 1.200.000 1.400.000
5 Hoi An – Ba Na – Hoi An 2 way 900.000 1.100.000 1.300..000
6 Hoi An – My Son – Hoi An 2 way 800.000 900.000 1.100.000
7 Hoi An – Bach Ma – Hoi An 2 way 1.800.000 2.000.000 2.400.000
8 Hoi An – Da Nang Airport 1 way 300.000 400.000 500.000
9 Hoi An – Cu Lao Cham – Hoi An 2 way 400.000 500.000 600.000
10 Hoi An – Lang Co – Hoi An 2 way 1.400.000 1.600.000 1.800.000

 

Quý khách có thể báo chúng tôi lịch trình tham quan chi tiết, chúng tôi sẽ báo giá cạnh tranh nhất